HomeIndustrierTransportindustrin

Transportatindustrin

Du formar framtidens transportmedel
Vi garanterar pålitliga anslutningar
Let’s connect.

 

Både långväga och regionalt resande ökar som en följd av ökande globalisering och tillväxt i städer och samhällen. Trångboddhet i tätorter och moderna megastäder kommer att resultera i långtgående förändringar för transportsystem. Med en massiv kapacitetsökning måste också hänsyn tas till hur mycket rutinbaserad transportinfrastruktur kan kompletteras med individuella, behovsanpassade koncept.

 

Men den viktigaste frågan är hur behovet av mobilitet kan uppfyllas med hållbar användning av energi, klimat andra resurser.

 

Pålitliga och högt automatiserade rälsfordon har en central roll att spela i ett modernt och effektivt transportsystem anpassat för framtiden. Utmaningen är att skapa en intakt infrastruktur och att hantera komplexa system. Vi är din partner för pålitliga anslutningar när du planerar för framtidens transportmedel. Let’s connect.