HomeFörsäljningPris- och leveransvillkor

Pris- och leveransvillkor

Gällande från och med 2016-05-19

 

Priser

1. Samtliga priser anges exklusive emballage och mervärdesskatt.

2. Vid order understigande 500 SEK/50 € tar vi ut ett småordertillägg på 150 SEK/15 €.

3. Priser anges i försäljningsenheterna styck eller meter.

4. Samtliga artiklar i Weidmüller AB:s sortiment säljs endast i obruten förpackning. För information om förpackningsstorlekar, se aktuell prislista.

5. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av listpriser och övriga villkor ovan utan föregående meddelande.

6. Betalningsvillkor är normalt 30 dagar från fakturadatum, (netto). Betalning ska vara oss tillhanda senast förfallodatum. Weidmüller AB förbehåller sig rätten att justera villkoren efter sedvanlig kreditprövning. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen, med referensränta +7 %-enheter.

7. Fakturaanmärkningar, gällande pris eller rabatt, ej gjorda inom 14 dagar från fakturadatum godkänns ej.

 

Leveransvillkor

1. EXW vårt lager i Malmö enligt Incoterms 2010, exklusive emballagekostnad.

För order med ett värde överstigande 5 000 SEK/500 € och ett (1) önskat leveranstillfälle och för leverans till adress inom Sverige debiteras inte frakt- och emballagekostnader.

2. Distribution sker normalt med Postnord.

3. Vid leveransvillkor EXW ansvarar Weidmüller AB ej för ev. skador som uppstått under transporten.

4. Anmärkningar på synliga skador, ej gjorda inom 8 dagar från ankomstdatum godkänns ej.

5. Avtal om leverans mellan parterna är villkorat av att inte exporthinder eller liknande gällande såväl i Sverige som i Tyskland eller annat tillämpligt lands lagar föreligger. Om hinder av anförda skäl enligt ovan skulle föreligga eller kan antas föreligga äger Weidmüller AB alltid rätt att frånträda avtalet om leverans med omedelbar verkan. Samma rätt ska föreligga för Weidmüller AB för det fall Weidmüller AB kan anta att leverans av beställt gods kommer att gå till annan ort/land än det som uppgivits vid beställningen som den slutliga orten/landet där godset ska användas. I ettdera fallet enligt ovan ska Weidmüller AB inte ha något ansvar och något skadestånd på grund av frånträtt avtal av Weidmüller AB ska aldrig kunna utgå till kunden.

 

Leveranstider

1. I Weidmüller AB:s katalog presenteras ett stort urval av artiklar ur vårt sortiment. Ett flertal av dessa artiklar lagerhålls i Sverige.

2. Order på lagerförda artiklar som kommer oss tillhanda på ordermail: kundservice@weidmüller.se före klockan 12.00 levereras normalt från vårt lager samma dag. Telefonbeställningar accepteras endast i undantagsfall.

3. Brådskande order på lagerförda artiklar som kommer oss tillhanda mellan 12.00–14.30 kan levereras samma dag efter överenskommelse.

4. För brådskande leveranser från fabrik av ej lagerförda artiklar kan vi mot tillägg leverera med expressfrakt med av oss vald speditör.

 

 

Returbestämmelser

1. Innan gods sänds i retur måste ett returnummer erhållas från Weidmüller AB. Detta skall, tillsammans med vårt ordernummer anges i all korrespondens. Returnumret är giltigt i två månader. Därefter krävs ett nytt returnummer. Returer som saknar returnummer återsänds till avsändaren med obetald frakt. Godkända returer skall alltid återsändas i oskadat skick, i originalförpackning.

2. Returer med ett varuvärde understigande 500 SEK/50 € godkänns ej.

3. Returer på grund av fabrikationsfel eller felexpediering kan ske utan extra kostnad för köparen.

4. För övriga godkända returer uttages en kostnad som motsvarar våra faktiska kostnader för uppackning, kontroll etc. Generellt gäller att returkostnaden ej understiger 35 % av nettoförsäljningspriset.

5. Retur av ej lagerförd eller specialtillverkad materiel, som ej berörs av punkt 3 ovan, godkänns ej.

 

Produktändringar

1. För kostnader orsakade av produktändringar utom WAB:s kontroll, ansvaras ej.

 

Annulleringsbestämmelser

1. För annullering av order på ej lagerförda artiklar uttages en avgift motsvarande våra kostnader.

2. Annullering av order på specialtillverkade artiklar kan endast ske om tillverkning av dem ännu inte påbörjats. För en godkänd annullering uttages då full kostnad.

 

Övrigt

I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 09, vilka översändes på begäran.

För de fall NL 09 innehåller villkor som strider mot Weidmüller AB:s Pris- och leveransvillkor, ska de senare ha företräde.