HomeFörsäljningFörsäljning

Försäljning

Vi hjälper dig att hitta rätt produkter och lösningar

 
 Micke Beronius

Michael Beronius, Försäljningschef

 

Telefon direkt/mobil: +46 40 37 48 85

SMS: +46 70 248 95 70

 

Jan Asplund, Grossistansvarig

 

Telefon direkt/mobil: +46 40 37 48 98

SMS: +46 70 290 41 51

 

Torbjörn Dahlgren, Försäljningsingenjör distrikt öst

 

Telefon direkt/mobil: +46 40 37 48 86

SMS: +46 70 557 99 50

 

 Claes Lindgren

Claés Lindgren, Försäljningsingenjör distrikt sydväst

 

Telefon direkt/mobil: +46 70 265 31 00

 

Fredrik Lundin, Key Account Manager /  Distriktansvarig mitt

 

Telefon direkt/mobil: +46 40 37 48 83

SMS: +46 70 566 15 15

 

Per-Olof Sjöstedt, Försäljningsingenjör distrikt sydöst

 

Telefon direkt/mobil: +46 40 37 48 23

SMS: +46 70 637 48 22

 

Magnus Steinbach, Key Account Manager  / Distriksansvarig väst

 

Telefon direkt/mobil: +46 40 37 48 91

SMS: +46 70 540 47 70