Lagerchef

Till vår anläggning i Malmö

Lagerchef

Lagerchef med driv och framåtanda

Lagerchef med driv och framåtanda

Lagerchef med driv och framåtanda

Weidmüller AB befinner sig idag i en förändringsfas där frågor rörande Malmö-lagrets lager och logistik utvecklas. Lagret täcker Weidmüllers försäljning i Sverige och behöver optimeras bl.a. både vad det gäller artiklar samt flöde i in- och utleverans. Personen i tjänsten som lagerchef behöver därför vara en pådrivare och har en positiv inställning till att förnya- och genomföra förändring.

Tjänsten kommer att innefatta personalansvar för lager-teamet som i dagsläget består av 4-5 erfarna medarbetare. Du som ny lagerchef kommer till en början att analysera rådande flöden och arbetssätt för att succesivt påbörja resan att optimera såväl leverans och ekonomi som artikelsortimentet. Detta innebär att din dag genomsyras av såväl planering och administrering som att agera ledare och pådrivare i den dagliga driften.